NewS

ธนาคารกลางสหรัฐฯ กล่าว “พวกเรายินดีต้อนรับ Cryptocurrency ทั้งหลาย”

ธนาคารกลางของสหรัฐฯ (Federal Reserve) ที่ St. Louis ซึ่งเป็นหนึ่งในสิบสองธนาคารกลางกำลังศึกษาใน Cryptocurrency และพวกเขาก็เจอคำตอบสำหรับ Cryptocurrency อย่างแท้จริงแล้ว ทางนักวิจัยของพวกเขาได้ทำการตรวจสอบสกุลเงิน Cryptocurrency ต่าง ๆ และพิจารณาว่าทางธนาคารกลางจะสามารถนำ Cryptocurrency มาใช้เป็นรูปแบบการชำระเงินได้หรือไม่ สินค้า, เงินสด, ดิจิทัล? ทางธนาคารได้แบ่งประเภทของเงินไว้ดังนี้ อันดับแรกคือการเป็นตัวแทน: สามารถจับต้องได้ไหม (Physically) หรือเป็นแบบเสมือน (Virtually) อันดับสองการจัดการธุรกรรม: การทำธุรกรรมถูกจัดการในรูปแบบ Centralized หรือ Decentralized อันดับสามคือการสร้างเงินขึ้นมา: การสร้างเงินขึ้นมานั้นมีการแข่งขันหรือผูกขาดหรือเปล่า และประเภทตามข้างบนนี้จะสามารถแบ่งแยกความแตกต่างระหว่างสินค้าอย่างเช่นทอง, สกุลเงินทั่วไป อย่างไรก็ตามตัว Bitcoin เองก็ยังพิสูจน์ตัวเองได้ยากว่าอยู่ในประเภทอะไรเมื่อนำไปเปรียบเทียบกับด้านบน ทางนักวิจัยชี้ให้เห็นว่าทองคำมีการจัดการ การทำธุรกรรมแบบ Decentralized เพราะทุก ๆ คนสามารถขุดทองได้เช่นกัน และทองคำก็ยังมีปริมาณที่จำกัด ไม่สามารถเพิ่มได้เอง ซึ่ง Bitcoin ก็เป็นเช่นนั้นเหมือนทองคำ […]